Income Generating Activity Oeganda

Beste donateur en volger van Passion for All,

Mama Kato

Neergestreken in Oeganda
Na 5 jaar fietsen zijn we neergestreken in Jinja , Oeganda. Het is werkelijk een prachtige plek om hier tijdelijk te wonen. We genieten van de groene natuur en de leuke interactie tussen Mzungu’s (blanken) en de lokale bevolking. Tijdens het fietsen hebben we ons vooral gericht op het uitdelen van bundles of joy. Daarmee boden we directe hulp op dat moment. Merendeel zagen we dat eten en drinken, de eerste behoefte in de piramide van Maslow, zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Human Development Index
Nu we een langere periode in Oeganda blijven is het mooi om weer meer tijd te besteden aan Passion for All. Het is een tweede droom van ons om daarmee de mensen te helpen die het hard nodig hebben. Wanneer je naar de Human Development Index kijkt kan je zien dat van de 188 opgenomen landen Oeganda op 163 staat. Om je een vergelijking te geven; Nederland staat op 5. Deze index houdt rekening met meer factoren dan alleen geld. Het is een maatstaf om de menselijke ontwikkeling te meten waarbij rekening wordt gehouden met; levensverwachting, alfabetisme en levensstandaard.

Kinderen in Kangulumira

Gehandicapt zijn is een vloek
Wanneer je als echtpaar in Oeganda een kind krijgt met een handicap heb je per direct twee zorgen. De hulp en extra kosten die het kind nodig heeft en het probleem dat veelal je echtgenoot je verlaat. Helaas is het hebben van een gehandicapt kind een vloek voor het gezin en het dorp. Voor deze mensen is er vaak een uitzichtloos bestaan. Als alleenstaande ouder ben je genoodzaakt om te werken en daarmee het gehandicapte kind alleen achter te laten. Hierdoor ontstaat een schrijnende situatie, juist omdat het kind alle aandacht, liefde en verzorging nodig heeft.

Mama Kato

Koop een startkapitaal
Voor 8 families hebben we het Income Generating Activity programma opgezet. Passion for All biedt de families een klein start kapitaal waarmee ze een eigen activiteit op kunnen zetten. Met de activiteit zijn ze in staat om een constante stroom aan inkomsten te genereren. Op die manier kunnen ze, voor nu en in de toekomst, voorzien in hun eigen levensbehoefte. In het bijgaande artikel  kan je meer lezen over onze werkwijze en de achtergrond.

Gehandicapte kinderen in Oeganda

Als trouwe donateur en volger van Passion for All willen we je uiteraard vragen of je mee zou willen doen om dit project te ondersteunen met een bijdrage? Dat kan via de website. http://www.passionforall.nl/shop. Er zijn verschillende manieren om ons te ondersteunen. Door het kopen van een start kapitaal voor een ander mens, middels een storting op de bank, of door het gebruik van de paypal button.

Hopelijk mogen we je vast bedanken voor jouw hulp, zodat wij dit weer door kunnen geven aan de mensen hier in Oeganda.

Alle liefs vanuit Jinja,
Isa en Youri